window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-SVDBK1G3R7');

Túi PE, PP, HDPE

Túi PE, PP, HDPE


 • Túi Zipper
  SP0586
  Mời liên hệ
  0
 • Túi HDPE
  SP0521
  Mời liên hệ
  0
  Túi HDPE với ưu điểm là tính ứng dụng cao giá thành thấp đã trở thành một sản phẩm rất phổ biến trong vài tập niên gần đây.
 • Túi PP
  SP0317
  Mời liên hệ
  0
  Túi PP là sản phẩm sản xuất từ hạt Polypropylene. Đây là loại túi có tính chất, tính năng tương tự túi PE. Túi PP trong, có độ ...
 • Túi PE
  SP0022
  Mời liên hệ
  0
 Đăng ký báo giá